ECG-elektroden efficient toepassen
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

ECG-elektroden efficient toepassen

 • 120 min

Registreer hier

Centraal in deze e-learning module staat het verschaffen van informatie waarmee efficiënt gebruik van ECG-elektroden en een verlaging van de kosten mogelijk worden.

Voor wie?
Deze e-learning module is relevant voor iedere zorgverlener die een rol speelt bij het gebruik van ECG-elektroden voor patiëntbewaking. Deze e-learning module is vooral relevant voor de Intensive Care (ICU), hart- en vaatverpleegkundigen, cardiovasculaire fysiologen en cardiologen.

Omschrijving
Na deze e-learning module heeft u grondige kennis van het toepassen van ECG-elektroden. De e-learning module bevat hoofdstukken over het hart, de huid, de elektrode, de geleidingsdraad en de ECG-monitor, waarin wordt uitgelegd hoe elk facet invloed heeft op de kwaliteit van de metingen en de daaropvolgende kwaliteit van de patiëntenzorg. Bovendien zal de e-learning module een hoofdstuk omvatten over de optimale toepassing van de elektroden en hoe de kosten in het ziekenhuis of de kliniek kunnen worden gereduceerd. Elk hoofdstuk wordt afgesloten met een toets, ter ondersteuning van uw scholing. Zodra de e-learning module volledig is doorlopen, wordt u gevraagd om een toets te doen die de gehele inhoud van de e-learning module zal bevatten.

3M Health Care heeft geen informatie inbegrepen over de positionering van de elektrode, gezien de grote variatie aan klinische behoeften. Echter deze inhoud zal worden opgenomen in een afzonderlijke module die binnenkort volgt.

Leerdoelen

 1. Het fundamentele verband beschrijven tussen de elektrische fysiologie van de huidinterface met de wegwerpbare ECG-elektroden.
 2. Een opsomming geven van de diverse fouttoestanden in het ECG-systeem, die kunnen leiden tot een slechtere kwaliteit van het ECG.
 3. Een aantal verschillende methoden beschrijven om problemen met de kwaliteit van de ECG-registratie in uiteenlopende klinische situaties te analyseren en op te lossen.
 4. Een systematische routineprocedure ontwikkelen voor het verkrijgen van optimale ECG-registraties bij verschillende patiënten, waaronder patiënten die speciale behoeften hebben.
 5. Een proces beschrijven voor het verkrijgen van ECG-registraties, die de patiëntenzorg verbeteren en daarbij de kosten en de klinische werkdruk verlagen. 


LET OP! Deze e-Learning module kan (nog) niet via een tablet (iPad) worden gevolgd.
Kopieën/downloads kunnen worden gemaakt voor lokaal gebruik zoals voor onderwijs of voor gebruik bij patiënten.


Meer informatie?
Bezoek de 3M Gezondheidszorg website voor meer productinformatie over 3MTM Red DotTM Diagnostische ECG elektroden.

Back to Courses